Stopimo skupaj in pomagajmo Mihi in Matiji ob tragični izgubi družine

Spoštovani.

Ker tudi na OŠ Hajdina z enoto Vrtec želimo po svojih najboljših močeh pomagati Mihu in Matiji po tragičnem dogodku, objavljamo navodila za pomoč.

DONACIJE LAHKO NAKAŽETE NA ENEGA OD NASLEDNJIH RAČUNOV:

– Prejemnik: Zveza Leo klubov, Leo distrikt 129, Slovenija, Pot za brdom 55, 1000 Ljubljana
Št. bančnega računa (IBAN): SI56 0310 0100 0043 328
BIC/SWIFT: SKBASI2X
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN: Za družino Lešnik
SKLIC (Referenca): SI00 122020

– Prejemnik: ZPM LJubljana Moste Polje, Proletarska 1, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 3300 0000 1303 865, odprt pri Addiko bank Ljubljana
SKLIC: SI00 650-458
KODA NAMENA: CHAR
NAMEN: Humanitarna pomoč Matiji

– Prejemnik: Občinska organizacija RK HAJDINA
TRR: 0420 2000 0348 846, podračun št. 18-709017, s pripisom za MIHA

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vaš prispevek. Prav tako vas nagovarjamo, da sporočilo delite tudi naprej.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo, da ostanete zdravi.

Matija in MihaOO RK Hajdina

Vesna Mesarič Lorber
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec

Zahvala donatorjem za prispevek za novoletni bazar

 

 

 

Letošnjega novoletnega bazarja zaradi epidemije nismo uspeli izpeljati. Smo pa zelo hvaležni vsem donatorjem, ki so se odzvali in nam donirali material za pripravo bazarja.

 
Upamo, da nam bo prihodnje leto bolj naklonjeno za izvedbo bazarja.
 
Hvala vam za vse podarjeno. Pri vašem delu vam želimo veliko uspeha.
 
Vesna M. Lorber, ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec
Vesna Mesarič Lorber
ravnateljica OŠ Hajdina s PE Vrtec

 

 

 

Tehniški dan učencev 6.-9. razreda – ADVENTNI ČAS NA DALJAVO

Danes učenci od 6.do 9. razreda izdelujejo okraske iz papirja, lesa, naravnih materialov, pečejo piškote in tako ustvarjajo praznično vzdušje v svojih domovih. Običajno smo takšno vzdušje skušali pričarati tudi v šoli, v razredih. Okraševanje, lučke in vonj po piškotih nam budijo spomine na lepe trenutke in nas navdajajo z optimizmom, kar v današnjih časih še kako potrebujemo.

Želimo vam veselo ustvarjanje in se že veselimo vaših izdelkov!

Fotografije bodo objavljene na Padlet strani: https://padlet.com/andrejan/tehniski_dan_advent_na_daljavo.

Tim za tehniške dneve

Obvestilo o izvajanju VIZ od 7.12. 2020 dalje

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije zaradi aktualnih epidemioloških podatkov podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19.
To pomeni, da ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19

Vlada je na današnji seji sprejela tudi Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi katerega se bodo na področju vzgoje in izobraževanja ter športne dejavnosti ukrepi sproščali po fazah:

Doseganje kriterijev za sproščanje ukrepov po fazah se bo spremljalo na dnevni ravni. Ko bodo kriteriji doseženi, bodo predvideni ukrepi posamezne faze stopili v veljavo drugi naslednji dan po ugotovitvi.
O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo, da ostanete zdravi.

Vesna M. Lorber, ravnateljica

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020

                               

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada”.

JAVNI RAZPIS »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Masarykova 16, Ljubljana je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021 dne, 12. 6. 2020«.

Na razpis se je prijavila tudi OŠ Hajdina za obdobje od 1. 11. 2020 do 31. 12. 2020, in zaposlili smo učiteljico začetnico, magistrico razrednega pouka.

Namen javnega razpisa je spodbuda za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci in  vzgojitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu in  čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

Ciljna skupina javnega razpisa so mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Z javnim razpisom se mladim prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

Učiteljica začetnica bo pridobivala vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravila vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo sklenila novo pogodbo o zaposlitvi za obdobje šestih mesecev.

Več informacij na povezavi:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacij-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2021/

PRAZNIČNA DEKORACIJA – TEHNIŠKI DAN

Dnevi bežijo, zima se približuje, napovedujejo celo prve snežinke, leto se poslavja in kmalu bomo obrnili nov list. Da si pričaramo malo magičnosti in čarobnosti, smo se že zdaj začeli pripravljati in si s tem razvedrili meglene in turobne dni. Učenci so dobili nove naloge, tokrat tiste malo bolj prijetne, saj se vsi veselimo dobrih mož in prazničnih dni.

Skozi različne dejavnosti so si lahko polepšali svoje sobe in domove, da bodo vse skupaj lažje pričakali. Učenci od prvega do četrtega razreda so imeli tehniški dan, kjer so izdelovali različno praznično dekoracijo, ponekod so že zadišali medenjaki.