Aktivne počitnice z CŠOD

Tudi v letošnjih počitnicah v CŠOD organizira počitniške programe, polne veselja, zabavnega športa in ustvarjalnih dejavnosti. Namenjeni so vsem, ki želijo spoznati nove prijatelje in doživeti nekaj novega.

Objavili so seznam terminov in programov ter danes začeli sprejemati prijave.

Več informacij na: www.csod.si/prijavnice/aktivne-pocitnice/seznam

 

UČENCI 9. RAZREDA IN UČENCI OD 4. DO 8. RAZREDA, KI POTREBUJEJO POMOČ UČITELJEV  SE VRAČAJO V ŠOLO

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 25. 5. 2020, pridejo nazaj v šolo učenci 9. razreda in učenci, ki so se prijavili, da potrebujejo učno pomoč.

Tudi za njih bodo veljali  posebni pogoji prihoda v šolo in obnašanja v šoli.

Za lažji začetek vas želimo spomniti na naslednje:

 • starši učencem podpišete izjavo, da je otrok zdrav,
 • učenci vstopajo v šolo posamezno od 8.00 dalje pri vhodu pri parkirišču oz. 15 minut pred izvedbo učne ure,
 • ob vstopu si razkužijo roke,
 • v prostorih šole maske za devetošolce niso potrebne, prav tako ne za ostale učence, vendar morajo ohranjati varnostno razdaljo 1,5m, če želijo, masko lahko imajo,
 • v učilnici bodo mize razmaknjene na primerno razdaljo in ves čas tako tudi ostanejo,
 • čevlje si sezujejo v garderobi in jih pospravijo v garderobno omarico,
 • učenci 9. razreda bodo razporejeni v učilnico za naravoslovje in matematiko v 1. nadstropju, ostali v učilnice, kjer se bo izvajala učna pomoč oz. dopolnilni pouk,
 • ves čas pouka učenci ostanejo v učilnici in upoštevajo pripravljen sedežni red,
 • med odmori učenci ne zapuščajo učilnice (razen za odhod na WC, kamor odhajajo posamezno),
 • devetošolci malicajo v šolski jedilnici ob 10.30 uri, za ostale malica ni predvidena,
 • po končanem pouku prijavljeni učenci 9. razreda gredo na kosilo v šolsko jedilnico,
 • učenci, takoj ko končajo s šolskimi obveznostmi, zapustijo šolo, tudi zadrževanje na šolskih površinah ni dovoljeno,
 • vozni red avtobusov je objavljen na spletni strani šole (vozi samo zjutraj s pričetkom ob 7.25 uri in ob 15. uri iz šole),
 • učencem priporočamo prihod v šolo peš ali s kolesom,
 • v primeru, da otrok zboli in se potrdi, da je okužen, je o tem potrebno nemudoma obvestiti razrednika.

Veselimo se prihoda naših učencev nazaj v šolo. Vse učence prosimo, da upoštevajo vsa priporočila in navodila, saj si vsi želimo ostati zdravi.

Glede na to, da nam je vrnitev učencev 1. triade uspešno stekla in da s ponovnim vračanjem nismo imeli težav, verjamemo, da bo tako tudi za devetošolce in vse ostale učence, ki se nam bodo pridružili.

Če se vam porajajo kakšna vprašanja ali dvomi, mi lahko pišete na naslov: vesna.mesaric.lorber@gmail.com. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli.

PRILOGE:

 

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

Izvajanje učne pomoči od 4. – 9. razreda

Spoštovani starši otrok od 4. – 9. razreda,

v ponedeljek, 25.5.2020 se v šolo vračajo učenci 9. razreda in učenci z učnimi težavami, da bi ob pomoči učiteljev uspešno zaključili šolsko leto.

V ta namen vam v prilogi pošiljamo prijavnico, za katero vas prosimo, da jo izpolnite in posredujete razrednikom do srede, 20.5.2020.

Urnik izvajanja pomoči vam bomo sporočili takoj, ko prejmemo vse vaše prijavnice.

Ob prihodu v šolo mora vaš otrok imeti podpisano izjavo o  zdravstvenem stanju.

Vesna  M. Lorber

PRILOGE:

Izbor izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši in učenci,

zaradi trenutnih razmer in posledičnega šolanja na domu, boste izbirne predmete za naslednje šolsko leto skupaj z otrokom izbrali v elektronski obliki. Obvestilo o elektronskem vnosu izbirnih predmetov v program Lopolis ( https://novi.lopolis.si/Account/Login ), skupaj s potrebnimi gesli, boste prejeli preko sporočila na telefon v nadaljevanju. Starši, kateri uporabljate katero od storitev e-redovalnica ali e-prehrana sms sporočila oz. e-pošte ne boste prejeli in se v aplikacijo vpišete z obstoječim up. imenom in geslom. Prosimo vas, da svoje izbire vnesete do srede, 20.5.2020. Podrobna navodila za vnos najdete TUKAJ.

Sporočamo vam, da si lahko opis posameznih obveznih (za 7.,8.,9. razred) in neobveznih izbirnih predmetov (za 4.,5.,6. razred) podrobneje preberete v zloženki (obvezni, neobvezni), ki sta v prilogi.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v skladu 20. in 20. a členom Zakona o OŠ izvajal za učence  od 4. do 9. razreda ter v 1. razredu (angleščina). Pouk obveznih izbirnih predmetov pa za vse učence 7., 8. in 9. razredov.

Učenec si lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden ter največ tri ure obveznih izbirnih predmetov na teden. Tuj jezik se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Pri vnosu obveznih izbirnih predmetov bodite premišljeni tudi pri izbiri rezerv, ki so nujne za navedbo, saj se bodo upoštevale v kolikor se določen izbirni predmet ne bo izvajal ali pa bo številčno omejen. Prav tako bodite pozorni, če vaš otrok obiskuje glasbeno šolo in želite, da je zaradi tega oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

V primeru, da noben od staršev ni prejel na telefon ali mail up. imena in gesla oz. imate kakršne koli težave z izpolnjevanjem me prosim kontaktirajte preko e-pošte: ales.sakelsek@os-hajdina.si

Lep pozdrav, #ostanitezdravi  #vznanjujemoč  #skupajzmoremo

Aleš SAKELŠEK

PRILOGE:

INFORMACIJE OB PONOVNEM VRAČANJU V ŠOLO

Spoštovani starši.

V ponedeljek, 18. 5. 2020 se učenci od 1. do 3. razreda vračajo v šolo. Njihovega prihoda se veselimo. Pripravili smo vse potrebno, da jim bomo lahko zagotovili varno učno okolje.

Učenci, ki so prijavljeni na zajtrk, bodo le-tega imeli ob 7.30 uri. Za vse učence bo organizirana malica, za vse prijavljene pa tudi kosilo.

Pouk bodo učenci imeli s svojimi razredniki, vključevali pa se bodo učitelji tujega jezika in učitelj  za gibanje in zdravje. Pouk bo potekal po običajnem urniku. Po koncu pouka bodo učence prevzeli učitelji za podaljšano bivanje. Učenci zaščitnih mask v šoli ne nosijo.

Šolski avtobus bo vozil za prijavljene učence. Peljal bo samo dva kroga, jutranji krog s pričetkom pobiranja ob 7.25 uri in po končanem pouku ob 15. uri izpred šole. Na avtobusu je obvezna uporaba maske. Otroci kartic ne rabijo in v avtobus vstopajo skozi zadnja vrata. Prosimo vas, da svojega otroka na uporabo maske pripravite.

Starši zaradi preventivnih ukrepov v šolo ne vstopate. Otroka oddate pri vhodu v stari del šole. Učenec se bo v garderobi preobul v copate in šel v učilnico za jutranje varstvo, nato pa skupaj z razrednikom v učilnico, kjer se bo izvajal pouk. Garderobne omarice bodo ostale ves čas odklenjene.

Učitelji v podaljšanem bivanju bodo vašega otroka napotili pred vhod ob uri, ki ste jo zapisali na prijavnico. Če boste želeli kaj spremeniti, potem to javite razredničarki vašega otroka. V primeru, da boste po otroka prišli prej ali kasneje od zapisanega časa, vas prosimo, da pokličete na telefonsko številko: 031 793 241.

Za vstop vašega otroka v šolo je potrebna podpisana izjava, da je otrok zdrav. Brez te izjave otroka žal ne moremo sprejeti v šolo. Izjave posredujte razredničarkam do ponedeljka oziroma jo otrok prinese v šolo v ponedeljek zjutraj.

Učenci v ponedeljek prinesejo v šolo vse potrebščine, ki jih potrebujejo v šoli. Prazne torbice odnesejo domov, šolske potrebščine pa ostanejo v šoli do konca šolskega leta.

Prosimo vas, da se doma pogovorite z vašimi otroki, kako naj pazijo nase (umivanje rok, razkuževanje, ohranjanje razdalje). Seveda bomo to vsakodnevno počeli v šoli.

Želimo si, da bi bivanje vaših otrok v šoli bilo varno in za to se bomo potrudili. Vas, spoštovani starši, pa prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Če se vam porajajo kakšna vprašanja ali dvomi, mi lahko pišete na naslov: vesna.mesaric.lorber@gmail.com. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi uspeli.

Vesna M. Lorber, ravnateljica  

Priloge:

 

 

OSNOVNA ŠOLA HAJDINA ODPIRA VRATA

Spoštovani starši.

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk in individualna in skupinska pomoč po predhodnem dogovoru – za učence, ki imajo trenutno največje težave in so na negativni oceni. O urniku le-teh boste obveščeni s strani razrednikov.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Obrazec imate v prilogi in ga skupaj s prijavo izpolnjenega pošljete razredniku po e-pošti.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda do torka, 12. 5. 2020, do 15. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 15. ure, razrednikom  svojega otroka na e-poštni naslov z izpolnjeno prijavnico sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. razred)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli? 

 • JUTRANJE VARSTVO

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka za učence 1. razreda in ob 7. 30 do 8.20 za učence 2. in 3. razreda. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje. Prosimo, da pridejo samo tisti učenci, kjer starši nimate druge možnosti.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.15 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure. Velja enako kot pri jutranjem varstvu, da ostanejo tisti učenci, kjer doma ne morete zagotoviti varstva.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo/odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit, individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA ((1., 2., 3. in 9. razred)

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način, to je preko telefona ali elektronske pošte.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali skupine, določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili druge podrobnosti.

Za posredovanje podatkov imate priloženi prijavnici (Prijavnica za učence od 1. do 3. razreda, Prijavnica za učence 9. razreda).

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD 18. 5. 2020 DALJE

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Letna šola v naravi za petošolce se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

Vljudno prosimo vse starše, da upoštevate zapisano. Podatke (izpolnjeno prijavnico in izjavo) nujno potrebujemo, da lahko pripravimo organizacijo pouka in prostore. O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

Ponovno odprtje šole je gotovo poseben izziv za nas. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da bomo poskrbeli za varnost. Vse starše vljudno prosim za sodelovanje in upoštevanje navodil.

V primeru, da se vam pojavlja kakšno vprašanje, ali ste v dvomih ali bi nam radi kaj sporočili, mi lahko pišete: vesna.mesaric.lorber@gmail.com, lahko pa se obrnete tudi na vašega razrednika ali razredničarko.

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

Priloge:

Prijavnica za učence od 1. do 3. razreda

Prijavnica za učence 9. razreda

Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo

POGUM


 

 

 

Naša šola se je v šolskem letu 2018/2019 vključila v petletni evropski projekt Pogum in je ena izmed implementacijskih šol, ki poskuša konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt, ki zajema obdobje 2017–2022, je financiran s strani Evropske unije (Evropski socialni sklad) in deluje pod okriljem ZRSŠ in MIZŠ.

Namen projekta
Namen projekta POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja Mladih), ki pomeni »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah«, je spodbujati način razmišljanja in razumevanja podjetnosti v osnovnih šolah kot zmožnosti razvijanja ustvarjalnosti, inovativnosti in proaktivnosti posameznika in skupin.

Ključni cilji projekta so:
– razviti, preizkušati, spremljati, evalvirati in implementirati celovite modele podjetnosti v osnovni šoli in tako omogočiti prožno prehajanje med izobraževanjem in okoljem (bolje povezovati šolsko okolje z različnimi deležniki v okolju), da bi kultura podjetnosti postala del kulture okolja,
– mlade naučiti, da bodo delovali proaktivno in samoiniciativno z namenom, da bodo prenašali znanje izven šolskega okolja in se tako uspešno učili karierne orientacije,
– opolnomočiti šolajoče (učence v osnovni šoli) in strokovne delavce (učitelje, svetovalne delavce, druge strokovne in vodstvene delavce in ravnatelje v OŠ) s kompetenco podjetnosti.

V povezavi s kompetenco podjetnosti (EntreComp) in v skladu s premišljenimi nameni na ravni vzgoje in izobraževanja projekt omogoča, da bi učenci, starši, lokalna skupnost in družba povečali pozornost k oblikovanju osebnosti za dvig sposobnosti problemskega pristopa k učenju, sposobnosti reflektiranega dela v skupini, sposobnosti načrtovanja lastne življenjske poti in pri tem vztrajati ter sposobnosti kombinirati skrb zase s skrbjo za druge in za okolje. Šola naj bi ob tem krepila še sposobnosti samoomejitve, toleranco, iniciativnost in proaktivnost ipd.

Šolarjem in strokovnemu osebju (učiteljem, svetovalnim delavcem, drugim strokovnim in vodstvenim delavcem v osnovnih šolah) naj bi projekt omogočil razumevanje kompetence podjetnosti, da bi jo uspešno implementirali v učni proces obveznega kurikula ter skozi druge dejavnosti, ki jih šola izvaja v času šolanja šoloobveznih otrok. To bomo dosegli tako, da bomo v razvojnih timih konzorcijskih partnerjev razvili modele razvijanja podjetnosti, jih preizkusili, spremljali, ovrednotili in izvajali prožen prehod med izobraževanjem in okoljem (za boljše vključevanje šole v okolje z različnimi zainteresiranimi akterji v okolju) v želji, da bo kompetenca podjetnosti in inovativnosti postala del kulture okolja.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum.

SAKELŠEK Aleš

PRED PRVOMAJSKIMI POČITNICAMI…

Spoštovani starši, dragi učenci, drage učenke.

V naravi postaja vedno topleje in to nas spominja, da šolsko leto gre počasi h koncu. Letošnje je bilo še posebej pestro. Srečali smo se s posebnimi izzivi in se ob tem naučili tudi veliko novega.

Ker se počasi bližamo koncu, je pred zaključkom šolskega leta še ocenjevanje. Učitelji vas bodo po praznikih, v kolikor vas še niso,  seznanili, na kakšen način  in kdaj bodo ocenili vaše znanje pri posameznem predmetu. Učitelji si želijo in si prizadevajo, da se odzivate in da jim tudi sporočate,  kaj ste počeli in kaj naredili v okviru šolskega dela. Prav tako pa jih lahko prosite tudi za pomoč, če se vam kje zatakne. 

Kdaj se bomo ponovno srečali v šoli, še ne vemo. Iz medijev slišite različne informacije, ampak dokončna odločitev še ni sprejeta. O vsem vas bomo pravočasno obvestili.  Zahvaljujem se vsem učencem, učenkam in staršem za uspešno sodelovanje z učitelji. Naj vam bo dano zdravje, odpočijte si za nekaj dni in pripravite se na ocenjevanje, da bomo šolsko leto lahko uspešno zaključili.

S pripravljenostjo, sodelovanjem in dobro voljo sem prepričana, da bomo uspeli.

 Želim vam prijetne praznične dni. Prizadevajte si, da jih tudi drug drugemu polepšate.


Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica