Začasno izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši!

V skladu z  okrožnico MIZŠ vas obveščam, da se bodo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije učenci od 6. do 9. razreda od ponedeljka, 19. oktobra 2020, začasno  izobraževali na daljavo.

Hkrati vas obveščam, da bo pouk za učence od 1. do 5. razreda potekal kot običajno v prostorih šole.

O vseh spremembah, dopolnitvah in novih navodilih vas bomo sproti obveščali. Vsa obvestila bodo objavljena tudi na spletni strani šole.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo delo na daljavo opravljali v spletnem okolju MS Teams. Pouk bo potekal po urniku. Učenci so ves čas prijavljeni v MS Teams in so tudi dosegljivi v času trajanja pouka.

Za sodelovanje na daljavo lahko učenci uporabljajo računalnik, tablico in/ali telefon. V šoli smo zagotovili izposojo računalniške opreme. Učence smo tudi pripravili za delo na daljavo v okolju MS Teams. Ves čas smo na voljo za sporočila, če bi učenec imel težavo z opremo ali povezavo ali pozabljenim geslom za MS Teams. Starši se obračate na razrednika vašega otroka.

Na šoli smo pripravili navodila za povezavo do licenčnih storitev, ki so namenjena učencem. Navodila vam posredujemo v prilogi. V kolikor bi imeli kakšne težave z namestitvijo, se lahko obrnete na računalničarja šole g. Mitja Krapša (mitja.krapsa@os-hajdina.si).

Prilagamo vam tudi povezavo http://os-hajdina.splet.arnes.si/ms-teams-pomoc/, ki vam je lahko v pomoč pri delu v MS Teams.

Prosimo vas za strpnost in sodelovanje.

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

                                                                     Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

Priloga:  Dostop do šole – učenci

Obvestilo o pojavu uši

O B V E S T I L O   O   P O J A V U   U Š Iuš

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da so se v šoli pojavile uši.

Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.

Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo.

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.

Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.ivz.si), kjer lahko najdete tudi več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju.

V upanju, da bomo s skupnimi prizadevanji uspeli premagati nadležne uši, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

LoPolis za starše

Na seji sveta staršev je bil sprejet dogovor o prijavi na obveščanje preko portala LoPolis.

 
https://www.lopolis.si/

Kaj se pošilja

Kako se naročiti?

e-Obvestila

Brezplačno!

Razna obvestila razrednika, učiteljev ali ravnateljice.

Npr.: vabila na roditeljske sestanke, govorilne ure, dogodke, prireditve, …

V kolikor še niste, svoj e-poštni naslov sporočite razredniku

e-Redovalnica

Brezplačno!

Na portalu LoPolis zavihek  eRedovalnica

Vpogled v ocene

Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico, morate najprej izpolniti:

IZJAVO ZA eREDOVALNICO.

Izpolnjeno in podpisano oddate razredničarki / razredniku.

Če imate na isti šoli več otrok, natisnete eno izjavo in  navedete vse otroke, za katere želite vpogled v ocene prek interneta.

e-Sporočila

Plačljivo!

Na portalu LoPolis zavihek eSporočila

Tedenski povzetek izostankov in ocen. Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na mail polona.pegan@logos.si ali naslov LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

Vsa podrobnejša navodila glede so na portalu: https://www.lopolis.si/