Donatorji šolskega sklada 2017/2018

V šolskem letu 2017/2018 so šolski sklad podprla sledeča podjetja, ki so s tem pomagala našim otrokom (po abecednem vrstnem redu):
 • CITY GYM, Saša Ropič, s.p.; RAVNE NA KOROŠKEM
 • ENSITRA PREVAJANJE, BRIGITA VOGRINEC s.p.
 • GANDIN MBS, perutninarstvo, d.o.o.
 • Gostilna ČELAN, Maja Plazar s.p.
 • JANTIM, prodaja po pošti, Janez Lajh s.p.
 • PRIHODNOST DANES, posredništvo, marketing, storitve in svetovanje, d.o.o.
 • SENČILA PURGAJ, MONTAŽA IN POSLOVNE STORITVE, NEVENKA PURGAJ S.P.
 • Slikopleskarstvo Žunko, Davorin Žunko s.p.
 • TOP AVTOMOBILI PLUS, prodaja rabljenih avtomobilov, Bernarda Sedlašek s.p.
 • VAGA NEP nepremičninska dejavnost d.o.o.
 • VRTNARSTVO, Danijel Zupanič s.p.
 • ZAVAROVALNO ZASTOPANJE, VIKTOR HOTKO S.P.
 Za prejete donacije se vsem lepo zahvaljujemo!

Red v jedilnici

Kako bomo pa danes jedli?

MALICA

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic.
 • Po jedilnici hodite  mirno, brez prerivanja in vpitja.
 • Učiteljice skrbijo za red in mir v jedilnici.
 • Pri mizi se učenci obnašate kulturno, jeste mirno in tiho.
 • Ko pomalicate, mirno počakate na svojih prostorih, da pojedo še ostali.
 • Pospravite svoj pladenj oz. posodo pri odlagalnem pultu.
 • V koloni zapustite jedilnico v spremstvu učiteljic, ko razredni reditelj preveri, da je vse čisto in pospravljeno.

 

KOSILO – UČENCI, KI SO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pridete v jedilnico v spremstvu učiteljic, mirno in tiho.
 • Kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Učenci 1. do 3. razreda sedete na svoje prostore in počakate, da vam učiteljice razdelijo hrano.
 • Ostali učenci v koloni mirno počakate na hrano, vzamete vse jedi pripadajočega kosila.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Učenci skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Skupina z učiteljico mirno zapusti jedilnico.

 

KOSILO – UČENCI, KI NISO V PODALJŠANEM BIVANJU

 • Učenci pred prihodom v jedilnico pustite torbe v učilnici ali jih odložite v svoje garderobne omarice.
 • Mirno počakate v koloni, kuhinjsko osebje prijazno pozdravite in se vedete spoštljivo.
 • Vzamete vse jedi pripadajočega kosila in sedete na svoj prostor.
 • Med prehranjevanjem se lahko tiho in mirno pogovarjate.
 • Skrbite za čistočo, v jedilnico ne prinašate igrač, telefonov in drugih predmetov.
 • Če pojeste ves obrok in ste še lačni, lahko pridete ponovno po hrano.
 • Pladnje pospravite na odlagalni pult  ali voziček, pri tem vam pomaga dežurni učenec.
 • Takoj, ko pojeste, mirno zapustite jedilnico in se v njej ne zadržujete.

 

SVET ZAVODA 2018-2019

Najvišji organ, ki spremlja in tudi ocenjuje šolsko delo, je Svet zavoda. Svet zavoda šteje enajst članov – od tega pet delavcev zavoda, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja. Svet vodi predsednik, sestaja pa se vsaj trikrat letno, obvezno ob začetku šolskega leta, ob potrditvi poslovnega poročila in potrditvi poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.

Njegove naloge so naslednje:

 • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
 • sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
 • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
 • odloča o pritožbah,
 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev šole in vrtca Predstavniki staršev šole in vrtca
Jožica Lešnik Urška Medved Peter Maučec
Franc Krajnc Natalija Glažar Peter Vauda
Ivan Ogrinc Dragica Rozman Albin Dobnik
Tatjana Habjanič – predsednica
Martina Klemen

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 

Dodatno obvestilo za 1. šolski dan

Do začetka pouka še...

Dnevi

:

Ure

:

Minute

:

Sekunde

DOBRODOŠLI NAZAJ

NA OŠ HAJDINA 🙂

3. 9. 2018 ob 8.30

Učence in učenke od 2. do 5. razreda obveščamo, da v ponedeljek, 
3. 9. 2018 pridejo v šolo s torbami, v katerih prinesejo šolske potrebščine.
Obvestilo za 1. šolski dan

Mestni kino Ptuj – za prvošolčke prost vstop

Zadnji vikend pred tem velikim dogodkom jim lahko polepšate tako, da jih pripeljete v kino. Posebej zanje smo pripravili film o nenavadnem prijateljstvu in vznemirljivih spremembah, ki jih prinese vstop v šolo Moja žirafa.

Vsi prvošolčki imajo prost vstop na katerokoli izmed treh projekcij:
v petek, 31. avgusta, ob 17.00
v soboto, 1. septembra, ob 17.00
v nedeljo, 2. septembra, ob 17.00

Stran 12 od 18« Prva...1011121314...Zadnja »