SVET ZAVODA 2018-2019

Najvišji organ, ki spremlja in tudi ocenjuje šolsko delo, je Svet zavoda. Svet zavoda šteje enajst članov – od tega pet delavcev zavoda, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja. Svet vodi predsednik, sestaja pa se vsaj trikrat letno, obvezno ob začetku šolskega leta, ob potrditvi poslovnega poročila in potrditvi poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.

Njegove naloge so naslednje:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
  • sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev šole in vrtca Predstavniki staršev šole in vrtca
Jožica Lešnik Urška Medved Peter Maučec
Franc Krajnc Natalija Glažar Peter Vauda
Ivan Ogrinc Dragica Rozman Albin Dobnik
Tatjana Habjanič – predsednica
Martina Klemen

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 

Dodatno obvestilo za 1. šolski dan

Do začetka pouka še...

Dnevi

:

Ure

:

Minute

:

Sekunde

DOBRODOŠLI NAZAJ

NA OŠ HAJDINA 🙂

3. 9. 2018 ob 8.30

Učence in učenke od 2. do 5. razreda obveščamo, da v ponedeljek, 
3. 9. 2018 pridejo v šolo s torbami, v katerih prinesejo šolske potrebščine.
Obvestilo za 1. šolski dan

Mestni kino Ptuj – za prvošolčke prost vstop

Zadnji vikend pred tem velikim dogodkom jim lahko polepšate tako, da jih pripeljete v kino. Posebej zanje smo pripravili film o nenavadnem prijateljstvu in vznemirljivih spremembah, ki jih prinese vstop v šolo Moja žirafa.

Vsi prvošolčki imajo prost vstop na katerokoli izmed treh projekcij:
v petek, 31. avgusta, ob 17.00
v soboto, 1. septembra, ob 17.00
v nedeljo, 2. septembra, ob 17.00

Stran 11 od 17« Prva...910111213...Zadnja »