OSNOVNA ŠOLA HAJDINA Z ENOTO VRTEC

SEDEŽ: Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina

Davčna številka: SI33939314

TRR: 01359-6030651748

e-pošta: o-hajdina.mb@guest.arnes.si

Telefon: 02 / 788 – 12 – 60

V. d. ravnatelja: Mitja Vidovič

Telefon: 02 / 788 – 12- 62 

Mobilni telefon: +386 41 219 440

e-pošta: mitja.vidovich@gmail.com

Svetovalna delavka:  Irena Vodušek

Telefon: 02/ 788 – 12- 65 (pon., tor., sre., pet. od 8.00-14.00 ter v času govorilnih ur)