Angleščina 5. razred

 

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

ANIMALS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/animals.htm

DAYS OF THE WEEK: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/days_of_the_week.htm

FAMILY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/family.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/Food.htm

JOBS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/jobs.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/numbers.htm

TIME: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/time.htm

TRANSPORT: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/transport.htm

WEATHER: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/weather.htm

 

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/mix.htm

 

Vaje – pogovori: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/dialoges.htm

 

Vaje za utrjevanje slovnice: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/grammar.htm

 

Vaje za utrjevanje abecede: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/alphabet.htm

 

Igrice 1: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/games/

Igrice 3: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_5r/collection_of_36_games_2.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-2-word-list-5-razred/

Angleščina 4. razred

Vaje za utrjevanje besedišča po učnih enotah: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/activities/

 

Vaje za utrjevanje besedišča po temah:

BODY: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/body.htm

COLOURS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/Colours.htm

CLOTHES: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/clothes.htm

FOOD: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/food_4.htm

HOUSE: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/house.htm

NUMBERS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/numbers.htm

SCHOOL: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/school.htm
TOYS: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/toys.htm

  

Mešane vaje: http://www2.arnes.si/~osljjk6/anglescina/ang_4r/mixed4.htm

 

Elektronske voščilnice: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/ecards/?mode=choose

 

Izdelava koledarja: http://www.oup.com/elt/global/products/happystreet/calendars/?mode=create

 

Seznam besed: http://jeziki.wordpress.com/2009/04/25/happy-street-1-wordlist/

 

 

 

Stran 4 od 41234