Medobčinsko tekmovanje v krosu

V sredo, 3. 10. 2018, je na Vidmu pri Ptuju potekalo medobčinsko tekmovanje v krosu za osnovne šole. OŠ Hajdina so na tekmovanju zastopali učenci od 5. do 9. razreda. Najuspešnejši tekmovalec z naše šole je bil Lan Drevenšek, ki je v konkurenci dečkov iz 6. razreda, osvojil srebrno medaljo. Ostale vidnejše uvrstitve pri fantih so dosegli še Žiga Kosar (6. razred) in Tilen Hercog (7. razred), ki sta bila četrta, učenec 8. razreda Aljaž Janžekovič pa je bil osmi. Med dekleti, ki so na tekmovanju zastopale našo šolo, je bila najuspešnejša učenka 9. razreda Metka Šimunkovič, ki je bila šesta.

Rok Marinič

TEKMOVANJA: LOGIKA, RAZVEDRILNA MATEMATIKA, LEFO (HITRO RAČUNANJE), BOBER IN KENGURU

 

ŠOLSKO
DRŽAVNO
LOGIKA 27. 9. 2018 20. 10. 2018
RAZDVEDRILNA MATEMATIKA 3. 12. 2018 26. 1. 2019
BOBER 12.-16. 11. 2018 12. 1. 2019  

LEFO

Tekmovanje iz hitrega računanja

Prvi krog: 1.10. – 12.10.2018

Drugi krog: 5.11. – 16.11.2018

Tretji krog: 3.12. – 14.12.2018

19. 1. 2019

EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU

Matematično tekmovanje za Vegovo priznanje

21. 3. 2019 13. 4. 2019
LOGIČNA POŠAST 10. 5. 2019 25. 5. 2019

LOGIKA Razpis tekmovanja, pravilnik in naloge…   

Tekmovalen pole in rešitve minulih let LOGIKA

Tekmovanje iz LOGIKE – LOGIČNA POŠAST

Online naloge iz Genious Logicus
Primeri nalog, v katerih lahko tekmovalci preizkusijo obvladovanje vseh tipov nalog

Naloge urejene po starostnih kategorijah:

1. STAREJŠI STUDENTI vsi, ki so imeli 1. 9. 16 in več let
2. MLAJŠI STUDENTI 14, 15- letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 16 let
3. STAREJŠI UČENCI 12, 13 – letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 14 let
4. MLAJŠI UČENCI 10, 11-letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 12 let
5. NAJMLAJŠI UČENCI 8, 9 letni – vsii, ki 1. 9. še niso imeli 10 let
6. BENJAMINEK 6, 7 letni – vsii, ki 1. 9. še niso imeli 8 let

RAZVEDRILNA MATEMATIKA Razpis, pravilnik, naloge…

 

SPLETNE POVEZAVE NA STRANI Z NALOGAMI IZ LOGIKE IN RAZVEDRILNE MATEMATIKE:

Online naloge iz Genious Logicus
Primeri nalog, v katerih lahko tekmovalci preizkusijo obvladovanje vseh tipov nalog

Naloge urejene po starostnih kategorijah:

1. STAREJŠI STUDENTI vsi, ki so imeli 1. 9. 16 in več let
2. MLAJŠI STUDENTI 14, 15- letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 16 let
3. STAREJŠI UČENCI 12, 13 – letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 14 let
4. MLAJŠI UČENCI 10, 11-letni – vsi, ki 1. 9. še niso imeli 12 let
5. NAJMLAJŠI UČENCI 8, 9 letni – vsii, ki 1. 9. še niso imeli 10 let
6. BENJAMINEK 6, 7 letni – vsii, ki 1. 9. še niso imeli 8 let

 

 

 

 

Osnovna navodila za uporabo spletne aplikacije in RAZPIS tekmovanja 2018/19 se nahajata na spletni strani Osnovne šole Litija.

Po novem si lahko rezultate posameznega kroga ogledate tudi na strani rezultati tekmovanja.

Tekmovanja in natečaji 2018-2019

S tekmovanji in natečaji želimo doseči naslednje cilje:

  • spodbujati učence k doseganju višjih ravni znanja,
  • navajati učence na temeljitejše in bolj poglobljeno znanje in samostojnejše učenje na osnovi razpoložljivih virov,
  • odkrivati nadarjene učence,
  • navajati učence na tekmovanja.

V okviru kadrovskih zmožnostih strokovnih delavcev bomo učencem omogočili pripravo in udeležbo na tekmovanjih v znanju iz  razpisanih predmetnih področij. V okviru materialnih, učenčevih in kadrovskih zmožnosti se bomo udeležili likovnih, literarnih in drugih razpisanih natečajev.

Seznam tekmovanj s časovno razporeditvijo
TEKMOVANJE V ZNANJU ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO MENTOR
Biologija (Proteusovo priznanje) 8., 9. r. 17. 10. 2018 30. 11.2018 Mateja Draškovič
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12.10. 2018 Mateja Draškovič
Logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018 Aleš Sakelšek
Razvedrilna matematika 3. 12. 2018 26. 1. 2019 Aleš Sakelšek
Bober 2. – 9. r. 12. – 16.  11. 2018 12. 1. 2019 Andreja Novak
Nemščina 9. razred 22. 11. 2018 12. 3. 2019 Branka Gaiser
Angleščina 8. razred 15. 10. 2018 19. 11. 2018 Tatjana Lukovnjak
Angleščina 9. razred 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 Tatjana Lukovnjak
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)- 4. – 9. r. 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 (8., 9. razred)

Irena Vesenjak

Branka GaiserHAh

Tatjana Lukovnjak

Slovenščina (Cankarjevo priznanje Mehurčki)  1. r. – 3. r. 5. 4. 2019

Irena Vesenjak

Branka GaiserHAh

Tatjana Lukovnjak

Geografija 8., 9. r. 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 Iztok Milošič
Zgodovina 8., 9. r. 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 Iztok Milošič
Kemija (Preglovo priznanje) 8., 9. r. 21. 1. 2019 30. 3. 2019 Mateja Draškovič
Fizika (Stefanovo priznanje)  8., 9. r. 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 Damjan Kobale
Matematika (Vegovo priznanje) 1. – 9. r. 21. 3. 2019 13. 4. 2019 Andreja Novak
Astronomija (Dominkovo priznanje) 8., 9. r. 6. 12. 2018 12. 1. 2019 Damjan Kobale
LEFO  – Hitro in zanesljivo računanje

1. krog:

1. do 12. 10. 2018

2. krog:

5. do 16. 11. 2018

3. krog

3. do 14. 12. 2018

Andreja Novak
Logična pošast 10. 5. 2019 25. 5. 2019 Aleš Sakelšek
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 12. 10. 2018 17. 11.2018 Mateja Draškovič

Učenci se bodo udeležili tudi tekmovanj: Male sive celice, Cici vesela šola, Otroška varnostna olimpijada, Kaj veš o prometu in tekmovanja iz prve pomoči ter športnih tekmovanj s področja atletike, košarke, nogometa, odbojke, smučanja, juda, namiznega tenisa, šaha in plavanja. V mesecu januarju in aprilu 2018 se bo Hitro računanje izvedlo interno za vse učence od 2. do 9. razreda.

Seznam športnih tekmovanj s časovno razporeditvijo
ČAS ŠPORTNO TEKMOVANJE
SEPTEMBER Jesenski kros, medobčinsko tekmovanje
OKTOBER Košarka, nogomet (8. in 9. razred)
NOVEMBER Odbojka (8. in 9. razred)
DECEMBER Gimnastika, namizni tenis, šah
FEBRUAR Atletski mnogoboj, smučanje, rokomet (6. in 7. razred)
MAREC Odbojka, nogomet (6. in 7. razred)
APRIL Atletika, kros
MAJ Atletika, nogomet (4. in 5. razred)