Sodelovanje s starši: Govorilne in pogovorne ure, roditeljski sestanki

Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur, dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.

Možno je tudi sodelovanje preko e-pošte, ki omogoča prejemanje obvestil o dogodkih na šoli na e-naslov, prav tako pa je preko programa Lopolis možen tudi dostop do e-redovalnice.

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri razredne roditeljske sestanke med šolskim letom.

Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.

V načrtu imamo izvedbo predavanja v mesecu septembru 2018, na prvem roditeljskem sestanku s strani ortopeda Milka Milčiča o zdravstvenih tveganjih pri otrocih zaradi obremenitve s šolsko torbo. V mesecu novembru (12. 11. 2018) bomo izvedli predavanje o vplivu staršev na gibalni in telesni razvoj otroka.

Seznam roditeljskih sestankov:

Razred Mesec Teme
1.

september

november

februar

Uvodni sestanek

Predopismenjevalne zmožnosti, začetno branje, plavalni tečaj

Opisno ocenjevanje

2.

september

november

maj

Uvodni sestanek

Branje in kako do boljšega branja pri drugošolcih, plavalni tečaj, medsebojni odnosi

Tabor, evalvacija opravljenega dela

3.

september

november

april

Uvodni sestanek

Številčno ocenjevanje, plavalni tečaj

Tabor, evidentiranje nadarjenih, neobvezni izbirni predmeti

4.

september

november

maj

Uvodni sestanek

Kako spodbuditi branje pri otroku

Zaključna ekskurzija

5.

september

oktober

februar

Uvodni sestanek

Šola v naravi – predstavitev, kolesarski izpit

Prva pomoč

6.

september

november

april

Uvodni sestanek

Zimska šola v naravi, NPZ

Izbirni predmeti (obvezni, neobvezni)

7.

september

november

marec

Uvodni sestanek

Učenje učenja

Najstništvo

8.

september

marec

maj

Uvodni sestanek

Tabor

Karierna orientacija, predstavitev poklicev

9.

september

november

februar

Uvodni sestanek

Karierna orientacija, predstavitev poklicev, NPZ, valeta

Vpis v srednje šole

Ob koncu šolskega leta učenci od 1. do 9. razreda  zaključijo šolsko leto na neformalnem srečanju skupaj s starši in učitelji razredniki.

Govorilne ure

Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka skupnega dela s starši.

Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:

  • od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
  • od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
  • od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.

Občasno se lahko z razlogom od termina tudi odstopi. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem.

Mesec SEPT. OKT. NOV. DEC.
Datum govorilne ure 11.9.2018 9.10.2018 12.11.2018 11.12.2018

 

JAN. FEB MAR. APRIL MAJ
15.1.2019 12.2.2019 12.3.2019 9.4.2019 14.5.2019

 

V mesecu januarju 2019 bomo imeli skupne govorilne ure od 6. do 9. razreda, kjer bodo imeli starši možnost na enem mestu obiskati vse učitelje, ki njihovega otroka poučujejo.

Individualne pogovorne ure

Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.

ČAS URA PON TOR SRE ČET PET
7.30-8.15 0.

Urška Medved

Anja Medved

 

8.20-9.05 1.
9.25-10.10 2.

Mojca Ornik Ulbl

Marija Meklav

10.30-11.15 3.

Dragica Rozman

Damjan Kobale

Romana Kiseljak

Aleš Sakelšek

Tatjana Lukovnjak

Metka Kokol

Nataša Štumberger Branka Gaiser

11.20-12.05

 

 

4.

 

 

 

Irena Vesenjak Tatjana Habjanič

Mateja Draškovič

Andreja Novak

Dragica Kosi

Jožica Novak

Iztok Milošič

 

Kristina Žuran

Majda Ber

Mojca Purg

Bojana Mlakar

12. 10 -13.00 5. Tatjana Pačnik

Irena M. Goznik

Rok Marinič

Maja Majcen

Karmen Jerenko

Učitelji OŠ Hajidna 2018-2019

Strokovni delavci
  Učitelji, strokovni delavci Predmet, zadolžitev Razrednik/ sorazrednik
1. Karmen Jerenko razredni pouk 1. a
2. Maja Majcen razredni pouk 1. b
3. Dragica Kosi razredni pouk 2. a
4. Mojca Purg razredni pouk 2. b
5. Dragica Rozman vzg. 1. a, b,
6. Tatjana Habjanič razredni pouk, vodja aktiva raz. stopnje 3. a
7. Mojca Ornik razredni pouk 3. b
8. Bojana Mlakar razredni pouk 4. a
9. Nataša Štumberger razredni pouk 4. b
10. Metka Kokol razredni pouk 5. a
11. Jožica Novak razredni pouk 5. b
12. Mateja Draškovič NAR, BIO, KEM, laborant, vodja aktiva pred. stopnje 6. a
13. Irena Vesenjak SLJ 7. a
Branka Gaiser SLJ, ŠMK, TJN, NIP 7. b
14. Rok Marinič Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje v okviru razširjenega programa, ŠPO 8. a
15. Tatjana Pačnik ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, OPB 8. a, sor.
16. Tatjana Lukovnjak TJA, knjižnica 9. a
17. Urška Medved TJA 9. a, sor.
18. Iztok Milošič ZGO, GEO, DKE, OPB
19. Andreja Novak MAT, ROID, ROM, NIP
22. Irena M. Goznik ZGO, GEO
23. Marija Meklav GUM, MPZ, OPZ, OPB
24. Anja Medved TJA, OPB
25. Silva Hajšek knjižnica
26. Romana Kiseljak LUM, JV
27. Kristina Žuran MAT
28. Damjan Kobale TIT , FIZ , laborant, NIP, OGL
29. Irena Vodušek svetovalna delavka
30. Aleš Sakelšek MAT , OPB
Zunanji strokovni delavci
  Ime in priimek                                 Zadolžitve
1. Majda Ber pedagoško-mobilno delo, z OŠ dr. Ljudevita Pivka
2. Katja Tement pedagoško-mobilno delo z  OŠ dr. Ljudevita Pivka
3. Tamara Sevšek logopedinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
4. Tamara Zaner socialna pedagoginja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Strokovno-tehnični delavci
  Ime in priimek Zadolžitve
1. Klaudija Kolarič računovodkinja
2. Natalija Glažar Tajnica v vzgoji in izobraževanju
3. Matevž Hojski kuhar
4. Mateja Zupanič pomivalka, kuharica
5. Natalija Belca pomivalka
6. Franc Murko hišnik
7. Helena Žunko čistilka
8. Slavica Vidovič čistilka
9. Tatjana Verdenik čistilka