Svet staršev 2018-2019

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje Svet staršev. Posamezni člani, izvoljeni na razrednih roditeljskih sestankih, prenašajo predloge, pobude in ideje na skupni posvet. Svet se sestaja obvezno na začetku šolskega leta, po redovalnih konferencah in ob koncu šolskega leta.

Razredi, oddelki Predstavniki staršev
1. a razred Danijel Škraba
1. b razred Katja Kolarič  Širovnik
2. a razred Mojca Dobnik
2. b razred Matej Verbajs
3. a razred Metka Majnik Krajnc
3. b razred Branka Zagoranski
4. a razred Rene Gajšt
4. b razred Boštjan Matjašič
5. a razred Brigita Vogrinec
5. b razred Sabina Fras
6. a razred Metka Matjašič  Šerdoner
7. a razred Darko Hercog
7. b razred Roman Šerdoner
8. a razred Viktor Hotko
9. a razred Metka Rebernak Žumer

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV