DELO Z NADARJENIMI UČENCI

TEMELJNA NAČELA DELA Z NADARJENIMI

 • širitev in poglabljanje temeljnega znanja,
 • hitrejše napredovanje v procesu učenja,
 • razvijanje ustvarjalnosti,
 • uporaba višjih oblik učenja,
 • uporaba sodelovalnih oblik učenja,
 • upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,
 • upoštevanje individualnosti,
 • spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,
 • skrb za celostni osebnostni razvoj,
 • raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,
 • uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji,
 • ustvarjanje možnosti za občasno druženje.

OBLIKE DELA Z NADARJENIMI UČENCI

 • notranja diferenciacija,
 • fleksibilna diferenciacija,
 • dodatni pouk,
 • individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
 • vzporedni programi,
 • obogatitveni programi (sobotne šole, delavnice za nadarjene …),
 • športne in kulturne sekcije,
 • interesne dejavnosti,
 • dnevi dejavnosti,
 • kreativne delavnice,
 • raziskovalni tabori,
 • priprava za udeležbo na tekmovanjih,
 • programi za razvijanje socialnih spretnosti,
 • programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
 • hitrejše napredovanje,
 • osebno svetovanje učencem in staršem,
 • izbirni predmeti,
 • seminarske naloge,
 • raziskovalne naloge,
 • svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.

PODROČJA NADARJENOSTI

Miselno-spoznavno področje

 • razvito divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost),
 • razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),
 • nenavadna domišljija,
 • natančnost opazovanja,
 • dober spomin,
 • smisel za humor.

Učno-storilnostno področje

 • široka razgledanost,
 • visoka učna uspešnost,
 • bogato besedišče,
 • hitro branje,
 • spretnost v eni od umetniških dejavnosti,
 • motorična spretnost in vzdržljivost,
 • visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
 • radovednost,
 • raznolikost in močno izraženi interesi,
 • vztrajnost pri reševanju nalog,
 • visoka storilnostna motivacija,
 • uživanje v dosežkih.

Socialno in čustveno področje

 • nekonformizem,
 • močno razvit občutek pravičnosti,
 • neodvisnost in samostojnost,
 • sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
 • izrazit smisel za organizacijo,
 • empatičnost.

Značilnosti, ki jih lahko ovirajo pri uspešnem delu

 • nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih,
 • strah pred spraševanjem,
 • nizka samopodoba,
 • pomanjkanje samozaupanja,
 • nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu,
 • učenca ni možno motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, z nagrajevanjem pridnosti, navdušenjem učitelja …),
 • slaba pozornost,
 • hiperaktivnost,
 • čustvena in socialna nezrelost.

NAZAJ

Projekt Simbioz@

Ostanimo v stiku!

 

Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ bo tudi letos gradil most med generacijami. Delavnice računalniškega opismenjevanja starejših bodo v okviru različnih modulov potekale od 15. do 19. oktobra. Projekt, ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, je lani poskrbel za kar 96% zadovoljnih udeležencev, 93% udeležencev pa danes samozavestno uporablja računalnik. Tudi letos bodo mladi v duhu prostovoljstva in skrbi za druge delili svoje znanje in starejše popeljali v svet računalnika, interneta ter mobilne telefonije.

 

Veseli bomo, če se boste brezplačnih delavnic na naši lokaciji OŠ Hajdina udeležili v tednu od ponedeljek 15. oktobra do petka 19. oktobra v dopoldanskem terminu med 9. in 11. uro. Na delavnico se lahko prijavite preko telefonske številke 040 940 888 ali spletne strani http://www.simbioza.eu.

 

Obiščite lahko tudi našo FaceBook stran.

 

Na naši Youtube strani si lahko ogledate remake videa Trkaja in Jadranke Juras, z naslovom Sam. Simbioz@ ekipa ga je posnela letošnje poletje in se ob tem zelo zabavala J

Gradiva slovenščina

SSKJ

7. razred:

 

Martin Krpan

 

 • Fran Saleški Finžgar: Moja mladost in moj oče

http://www.zirovnica.si/podrocje.aspx?id=241

http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/index.php?mid=3&exhid=2

http://www2.arnes.si/~osljhism1/finzgar1.htm

http://www2.arnes.si/~osljhism1/delo_fin.htm

http://www2.arnes.si/~osljhism1/Fran_fin.htm

http://www.squidoo.com/fran-saleski-finzgar

http://sl.wikipedia.org/wiki/Fran_Sale%C5%A1ki_Fin%C5%BEgar

 • Prežihov Voranc:

http://www.prezih.net/

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%BEihov_Voranc

  • Miško Kranjec: O mamici, ki je postajala čedalje manjša

Miško kranjec, O mamici, ki je postajala čedalje manjša (besedilo)

http://www.ospesnica.si/images/stories/e-Crvicek_prispevki/2010_11/o_mamici.pdf