Spoštovani starši in učenci,

zaradi trenutnih razmer in posledičnega šolanja na domu, boste izbirne predmete za naslednje šolsko leto skupaj z otrokom izbrali v elektronski obliki. Obvestilo o elektronskem vnosu izbirnih predmetov v program Lopolis ( https://novi.lopolis.si/Account/Login ), skupaj s potrebnimi gesli, boste prejeli preko sporočila na telefon v nadaljevanju. Starši, kateri uporabljate katero od storitev e-redovalnica ali e-prehrana sms sporočila oz. e-pošte ne boste prejeli in se v aplikacijo vpišete z obstoječim up. imenom in geslom. Prosimo vas, da svoje izbire vnesete do srede, 20.5.2020. Podrobna navodila za vnos najdete TUKAJ.

Sporočamo vam, da si lahko opis posameznih obveznih (za 7.,8.,9. razred) in neobveznih izbirnih predmetov (za 4.,5.,6. razred) podrobneje preberete v zloženki (obvezni, neobvezni), ki sta v prilogi.

Pouk neobveznih izbirnih predmetov se bo v skladu 20. in 20. a členom Zakona o OŠ izvajal za učence  od 4. do 9. razreda ter v 1. razredu (angleščina). Pouk obveznih izbirnih predmetov pa za vse učence 7., 8. in 9. razredov.

Učenec si lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov na teden ter največ tri ure obveznih izbirnih predmetov na teden. Tuj jezik se izvaja v obsegu dveh ur tedensko.

Pri vnosu obveznih izbirnih predmetov bodite premišljeni tudi pri izbiri rezerv, ki so nujne za navedbo, saj se bodo upoštevale v kolikor se določen izbirni predmet ne bo izvajal ali pa bo številčno omejen. Prav tako bodite pozorni, če vaš otrok obiskuje glasbeno šolo in želite, da je zaradi tega oproščen obiskovanja izbirnih predmetov. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

V primeru, da noben od staršev ni prejel na telefon ali mail up. imena in gesla oz. imate kakršne koli težave z izpolnjevanjem me prosim kontaktirajte preko e-pošte: ales.sakelsek@os-hajdina.si

Lep pozdrav, #ostanitezdravi  #vznanjujemoč  #skupajzmoremo

Aleš SAKELŠEK

PRILOGE: