Obveščamo vas, da bo v torek, 4. 2. 2020, ob 17. uri v naravoslovni učilnici št. 37  sestanek za starše učencev, ki so bili identificirani kot nadarjeni učenci. Več o vsebini sestanka piše v pisnih vabilih, ki so jih prejeli učenci.