Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo v ponedeljek, 24. 6. 2019, pouk potekal do 12.ure. Avtobus bo peljal ob 12.10 v smer Gerečja vas- Hajdoše-Slovenja vas- Skorba, takoj za tem pa v smer Spodnja Hajdina – Draženci – Zgornja Hajdina.

Jutranje varstvo bo potekalo po ustaljenem urniku. Z OPB-jem in kosilom bomo nadaljevali glede na izražene potrebe staršev.

Lep pozdrav.

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica