V prilogi objavljamo dopis in zloženko Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, povezano s problematiko sivih vran.