V PETEK, 7. 6. 2019 BO POTEKALA ČISTILNA AKCIJA.

Pouk bomo zaključili ob 12. uri. Kosilo bo ob 11.45 uri za tiste, ki gredo na avtobus. Najprej gredo na kosilo učenci iz Gerečje vasi, Hajdoš, Slovenje vasi in Skorbe, potem pa še učenci s Sp. Hajdine in Zg. Hajdine.

Učenci se razporedijo po vaseh, prav tako tudi učitelji spremljevalci. Avtobus bo peljal dvakrat, ob 12.10 uri in ob 12.40 uri in bo razvozil vse učence.

Ob 12.10 uri bo peljal v Gerečjo vas,  Slovenjo vas, Hajdoše in Skorbo ob 12.40  uri pa na Zg. Hajdino in Sp. Hajdino.

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo čistili okolico šole. Z njimi bodo učitelji podaljšanega bivanja.

Kolesarji gredo domov po 12. uri. Avtobus bo peljal tudi ob 15.10 uri za učence, ki so v OPB.

OD 12. 35 URE DO 12.50 URE SE UČENCI ZBIRAJO NA NASLEDNJIH  MESTIH:

  • V NASELJU ZG. HAJDINA NA IGRIŠČU PREKO PROGE
  • V NASELJU ZG. HAJDINA PRI SITARJEVI KAPELI
  • V NASELJU SKORBA PRI DOMU KRAJANOV SKORBA
  • V NASELJU HAJDOŠE PRI GASILSKEM DOMU HAJDOŠE
  • V NASELJU SLOVENJA VAS PRI GASILSKEM DOMU
  • V NASELJU GEREČJA VAS PRI GASILSKEM DOMU
  • V NASELJU GEREČJA VAS NA IGRIŠČU
  • V NASELJU SPODNJA HAJDINA PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU

UČENCI PRI AKCIJI UPOŠTEVAJO NAVODILA UČITELJEV SPREMLJEVALCEV. UDELEŽBA NA AKCIJI JE OBVEZNA.

VSEM  VELIKO DOBRE VOLJE, DA ČISTO NAŠE BO OKOLJE.