Predstavniki staršev Predstavnici šole Predstavnica vrtca
  • Matej Verbajs (vrtec) – predsednik
  • Albin Dobnik (šola)
  • Metka Rebernak Žumer (vrtec)
  • Mojca Dobnik (šola)
  • Branka Gaiser
  • Dragica Kosi
  • Martina Klemen