Pouk bomo zaključili ob 12.uri. Kosilo bo ob 11.45 uri za tiste, ki gredo na avtobus. Najprej gredo na kosilo učenci iz Zg. Hajdine in Gerečje vasi, potem pa učenci s Hajdoš in Slovenje vasi.

Učenci se bodo razporedili po vaseh, prav tako tudi učitelji spremljevalci.

Avtobus bo peljal dvakrat, po 12. uri in okrog 12.30 ure in bo razvozil vse učence.

Ob 12.10 uri bo peljal na Zg. Hajdino in v Gerečjo vas,  ob 12.30 uri pa Hajdoše in Slovenjo vas.

Učenci, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bodo čistili okolico šole. Z njimi bodo učiteljice podaljšanega bivanja.

Kolesarji gredo domov po 12. uri. Avtobus bo peljal tudi ob 15.10 uri za učence, ki so v OPB.

OD 12. 30 URE DO 12.50 URE SE ZBIRAMO NA NASLEDNJIH  MESTIH:

  • V NASELJU ZG. HAJDINA NA IGRIŠČU PREKO PROGE
  • V NASELJU ZG. HAJDINA PRI SITARJEVI KAPELI
  • V NASELJU SKORBA PRI DOMU KRAJANOV SKORBA
  • V NASELJU HAJDOŠE PRI GASILSKEM DOMU HAJDOŠE
  • V NASELJU SLOVENJA VAS PRI GASILSKEM DOMU
  • V NASELJU GEREČJA VAS PRI GASILSKEM DOMU
  • V NASELJU GEREČJA VAS NA IGRIŠČU
  • V NASELJU SPODNJA HAJDINA PRI NOGOMETNEM IGRIŠČU

UČENCI PRI AKCIJI UPOŠTEVAJO NAVODILA UČITELJEV SPREMLJEVALCEV. UDELEŽBA NA AKCIJI JE OBVEZNA.

VSEM  VELIKO DOBRE VOLJE, DA ČISTO NAŠE BO OKOLJE.