Spoštovani starši,

v torek, 12. 2. 2019 bo ob 16. uri v učilnici za glasbo za starše otrok 1. in 2. triade (od 1. do 6. razreda) predstavitev šole za starše.

Predstavitev bo trajala približno 30 minut, po predstavitvi pa sledijo roditeljski sestanki in govorilne ure pri razrednikih.

Za predstavitev smo se odločili, ker bi želeli, da se v prihodnjem šolskem letu udeležite vodenih delavnic namenjenih izkustvenemu učenju premagovanja težav pri vzgoji. Delavnice bodo potekale v okviru projekta Comp@s, v katerega je šola vključena, in so za vas brezplačne.

Lep pozdrav.

Vesna M. Lorber, ravnateljica