Upravni odbor šolskega sklada je sprejel in objavil letno poročilo o delu šolskega sklada OŠ Hajdina za preteklo šolsko leto. Odhodki sklada so znašali 5.150 EUR, od tega je bil največji delež (22% sredstev) namenjenih socialno ogroženim otrokom. Podrobeletno porocilo Solskega sklada 2017- 2018n pregled vseh dejavnosti šolskega sklada in finančno poročilo najdete tukaj.