Iz sredstev šolskega sklada je bilo za letno šolo v naravi v šolskem letu 2018/19 vsakemu učencu 5. a in 5. b razreda namenjenih 6, 90 EUR. Učenci so se letne šole v naravi udeležili v septembru 2018 v Portorožu.