S športnim dnem pričnemo ob 8.20 uri, učenci morajo biti v šoli nekaj minut prej.
Avtobus bo peljal po ustaljenem voznem redu, in sicer bo začel pobirati v Gerečji vasi ob 7:25 uri ter na Sp. Hajdini ob 7:50 uri.
S športnim dnem zaključimo ob 12:20 uri. Avtobus za domov bo odpeljal ob 12:25 uri za smer Gerečja vas, ter ob 12:50 za smer Sp. Hajdina.
Učenci naj imajo primerno športno obutev in oblačila.