S tekmovanji in natečaji želimo doseči naslednje cilje:

  • spodbujati učence k doseganju višjih ravni znanja,
  • navajati učence na temeljitejše in bolj poglobljeno znanje in samostojnejše učenje na osnovi razpoložljivih virov,
  • odkrivati nadarjene učence,
  • navajati učence na tekmovanja.

V okviru kadrovskih zmožnostih strokovnih delavcev bomo učencem omogočili pripravo in udeležbo na tekmovanjih v znanju iz  razpisanih predmetnih področij. V okviru materialnih, učenčevih in kadrovskih zmožnosti se bomo udeležili likovnih, literarnih in drugih razpisanih natečajev.

Seznam tekmovanj s časovno razporeditvijo
TEKMOVANJE V ZNANJU ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO MENTOR
Biologija (Proteusovo priznanje) 8., 9. r. 17. 10. 2018 30. 11.2018 Mateja Draškovič
Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 12.10. 2018 Mateja Draškovič
Logika 27. 9. 2018 20. 10. 2018 Aleš Sakelšek
Razvedrilna matematika 3. 12. 2018 26. 1. 2019 Aleš Sakelšek
Bober 2. – 9. r. 12. – 16.  11. 2018 12. 1. 2019 Andreja Novak
Nemščina 9. razred 22. 11. 2018 12. 3. 2019 Branka Gaiser
Angleščina 8. razred 15. 10. 2018 19. 11. 2018 Tatjana Lukovnjak
Angleščina 9. razred 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019 Tatjana Lukovnjak
Slovenščina (Cankarjevo priznanje)- 4. – 9. r. 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019 (8., 9. razred)

Irena Vesenjak

Branka GaiserHAh

Tatjana Lukovnjak

Slovenščina (Cankarjevo priznanje Mehurčki)  1. r. – 3. r. 5. 4. 2019

Irena Vesenjak

Branka GaiserHAh

Tatjana Lukovnjak

Geografija 8., 9. r. 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019 Iztok Milošič
Zgodovina 8., 9. r. 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019 Iztok Milošič
Kemija (Preglovo priznanje) 8., 9. r. 21. 1. 2019 30. 3. 2019 Mateja Draškovič
Fizika (Stefanovo priznanje)  8., 9. r. 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 Damjan Kobale
Matematika (Vegovo priznanje) 1. – 9. r. 21. 3. 2019 13. 4. 2019 Andreja Novak
Astronomija (Dominkovo priznanje) 8., 9. r. 6. 12. 2018 12. 1. 2019 Damjan Kobale
LEFO  – Hitro in zanesljivo računanje

1. krog:

1. do 12. 10. 2018

2. krog:

5. do 16. 11. 2018

3. krog

3. do 14. 12. 2018

Andreja Novak
Logična pošast 10. 5. 2019 25. 5. 2019 Aleš Sakelšek
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 12. 10. 2018 17. 11.2018 Mateja Draškovič

Učenci se bodo udeležili tudi tekmovanj: Male sive celice, Cici vesela šola, Otroška varnostna olimpijada, Kaj veš o prometu in tekmovanja iz prve pomoči ter športnih tekmovanj s področja atletike, košarke, nogometa, odbojke, smučanja, juda, namiznega tenisa, šaha in plavanja. V mesecu januarju in aprilu 2018 se bo Hitro računanje izvedlo interno za vse učence od 2. do 9. razreda.

Seznam športnih tekmovanj s časovno razporeditvijo
ČAS ŠPORTNO TEKMOVANJE
SEPTEMBER Jesenski kros, medobčinsko tekmovanje
OKTOBER Košarka, nogomet (8. in 9. razred)
NOVEMBER Odbojka (8. in 9. razred)
DECEMBER Gimnastika, namizni tenis, šah
FEBRUAR Atletski mnogoboj, smučanje, rokomet (6. in 7. razred)
MAREC Odbojka, nogomet (6. in 7. razred)
APRIL Atletika, kros
MAJ Atletika, nogomet (4. in 5. razred)