33. državni festival turizmu pomaga lastna glava

Z raziskovalno nalogo bodo učenci sodelovali preko Turistične zveze Slovenije v okviru projekta Turizmu pomaga lastna glava. Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v šolskem letu 2018/19 razpisujeta državni festival turizmu pomaga lastna glava, ki bo marca/aprila 2019 na temo  kulturni spominek mojega kraja. V nalogi bo šola predstavila simbol Občine Hajdina – boga Mitra, ki vleče bika. Raziskovalna naloga se pripravi v pisni obliki (do 31. 1. 2019), učenci jo bodo javno predstavili na turistični tržnici (marec oz. april 2019). Predstavitev bo potekala s pomočjo IKT tehnologije. Sodelovalo bo 8 učencev 8. in 9. razredov. Tekmovanje bo potekalo na državni ravni, predvidoma na več lokacijah po Mercatorjevih centrih. Mentorja raziskovalne naloge: Rok Marinič, Iztok Milošič.

Pokrajinski muzej Maribor - Mali simpozij - Obleka v šoli

Raziskovalna naloga se izvaja na povabilo Pokrajinskega muzeja v  Mariboru  v sklopu Malega simpozija 2018 z naslovom Oblačila in kultura. Šola se bo predstavila z nalogo z naslovom Obleka v šoli. Raziskovalna naloga se pripravi v obliki referata, ki ga bodo učenci predstavili na javni prireditvi Mali simpozij 2018 v Mariboru (16.10.2018). Predstavitev bo potekala s pomočjo računalnika. Kratka predstavitev naloge bo objavljena v zborniku Male objave št. 8. Sodelovali bosta 2 učenki 9. razreda. Mentor: Iztok Milošič.

27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije

Na podlagi razpisa za organizacijo državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, ki gapripravlja Zveza za tehnično kulturo Slovenije (v nadaljevanju: ZOTKS), se bomo  prijavili na 27. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Spodnjega Podravja in Prlekije z raziskovalno nalogo s področja turizma. Učenci v raziskovalni skupini bodo poleg mentoric sodelovali še z zunanjimi sodelavci. S svojo nalogo bi želeli dodati svoj prispevek k razvoju turizma, spoznati različne turistične dejavnosti in možnosti razvoja domačega kraja. Mentorici: Marija Meklav, Silva Hajšek.