NPZ se bo izvajalo samo v enem roku  za 6. in 9. razred. Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. razreda. Preverja se znanje slovenščine in matematike (v 6. in 9. razredu), angleščine (v 6. razredu) ter tretjega predmeta (v 9. razredu), ki ga je ministrica s sklepom objavila 3. septembra 2018 za posamezno šolo. Za našo šolo je bila kot 3. predmet izbrana fizika.

PREDMET / RAZRED 6. RAZRED 9. RAZRED
SLOVENŠČINA 7. maj 2019 7. maj 2019
MATEMATIKA 9. maj 2019 9. maj 2019
TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA 13. maj 2019 /
IZBRANI PREDMET  – FIZIKA / 13. maj 2019

 Nacionalni preizkus znanja se opravlja pisno 60 minut, za učence s posebnimi potrebami je čas lahko podaljšan. Opravlja se v času pouka po datumih, ki jih določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Z nacionalnimi preizkusi znanja učenci, starši in učitelji pridobijo povratno informacijo. Strokovni delavci na osnovi evalvacije načrtujejo delo za naslednja šolska leta.

Koristne povezave: