Strokovni delavci
  Učitelji, strokovni delavci Predmet, zadolžitev Razrednik/ sorazrednik
1. Karmen Jerenko razredni pouk 1. a
2. Maja Majcen razredni pouk 1. b
3. Dragica Kosi razredni pouk 2. a
4. Mojca Purg razredni pouk 2. b
5. Dragica Rozman vzg. 1. a, b,
6. Tatjana Habjanič razredni pouk, vodja aktiva raz. stopnje 3. a
7. Mojca Ornik razredni pouk 3. b
8. Bojana Mlakar razredni pouk 4. a
9. Nataša Štumberger razredni pouk 4. b
10. Metka Kokol razredni pouk 5. a
11. Jožica Novak razredni pouk 5. b
12. Mateja Draškovič NAR, BIO, KEM, laborant, vodja aktiva pred. stopnje 6. a
13. Irena Vesenjak SLJ 7. a
Branka Gaiser SLJ, ŠMK, TJN, NIP 7. b
14. Rok Marinič Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje v okviru razširjenega programa, ŠPO 8. a
15. Tatjana Pačnik ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, OPB 8. a, sor.
16. Tatjana Lukovnjak TJA, knjižnica 9. a
17. Urška Medved TJA 9. a, sor.
18. Iztok Milošič ZGO, GEO, DKE, OPB
19. Andreja Novak MAT, ROID, ROM, NIP
22. Irena M. Goznik ZGO, GEO
23. Marija Meklav GUM, MPZ, OPZ, OPB
24. Anja Medved TJA, OPB
25. Silva Hajšek knjižnica
26. Romana Kiseljak LUM, JV
27. Kristina Žuran MAT
28. Damjan Kobale TIT , FIZ , laborant, NIP, OGL
29. Irena Vodušek svetovalna delavka
30. Aleš Sakelšek MAT , OPB
Zunanji strokovni delavci
  Ime in priimek                                 Zadolžitve
1. Majda Ber pedagoško-mobilno delo, z OŠ dr. Ljudevita Pivka
2. Katja Tement pedagoško-mobilno delo z  OŠ dr. Ljudevita Pivka
3. Tamara Sevšek logopedinja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
4. Tamara Zaner socialna pedagoginja z OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
Strokovno-tehnični delavci
  Ime in priimek Zadolžitve
1. Klaudija Kolarič računovodkinja
2. Natalija Glažar Tajnica v vzgoji in izobraževanju
3. Matevž Hojski kuhar
4. Mateja Zupanič pomivalka, kuharica
5. Natalija Belca pomivalka
6. Franc Murko hišnik
7. Helena Žunko čistilka
8. Slavica Vidovič čistilka
9. Tatjana Verdenik čistilka