Pravica in dolžnost vsakega starša je, da spremlja vzgojno-izobraževalni napredek svojega otroka ter življenje in delo šole. Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem šolskem delu in uspehu ter pravočasnemu reševanju učnih, vedenjskih in drugih težav. To dosežemo z različnimi oblikami medsebojnega sodelovanja. Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, pogovornih ur, dnevov dejavnosti, družabnih srečanj in sestankov Sveta staršev.

Možno je tudi sodelovanje preko e-pošte, ki omogoča prejemanje obvestil o dogodkih na šoli na e-naslov, prav tako pa je preko programa Lopolis možen tudi dostop do e-redovalnice.

RODITELJSKI SESTANKI

Organizirani bodo trije do štirje roditeljski sestanki. Razredniki bodo pripravili najmanj tri razredne roditeljske sestanke med šolskim letom.

Organizirali bomo tudi predavanje za starše glede na finančne zmožnosti.

V načrtu imamo izvedbo predavanja v mesecu septembru 2018, na prvem roditeljskem sestanku s strani ortopeda Milka Milčiča o zdravstvenih tveganjih pri otrocih zaradi obremenitve s šolsko torbo. V mesecu novembru (12. 11. 2018) bomo izvedli predavanje o vplivu staršev na gibalni in telesni razvoj otroka.

Seznam roditeljskih sestankov:

Razred Mesec Teme
1.

september

november

februar

Uvodni sestanek

Predopismenjevalne zmožnosti, začetno branje, plavalni tečaj

Opisno ocenjevanje

2.

september

november

maj

Uvodni sestanek

Branje in kako do boljšega branja pri drugošolcih, plavalni tečaj, medsebojni odnosi

Tabor, evalvacija opravljenega dela

3.

september

november

april

Uvodni sestanek

Številčno ocenjevanje, plavalni tečaj

Tabor, evidentiranje nadarjenih, neobvezni izbirni predmeti

4.

september

november

maj

Uvodni sestanek

Kako spodbuditi branje pri otroku

Zaključna ekskurzija

5.

september

oktober

februar

Uvodni sestanek

Šola v naravi – predstavitev, kolesarski izpit

Prva pomoč

6.

september

november

april

Uvodni sestanek

Zimska šola v naravi, NPZ

Izbirni predmeti (obvezni, neobvezni)

7.

september

november

marec

Uvodni sestanek

Učenje učenja

Najstništvo

8.

september

marec

maj

Uvodni sestanek

Tabor

Karierna orientacija, predstavitev poklicev

9.

september

november

februar

Uvodni sestanek

Karierna orientacija, predstavitev poklicev, NPZ, valeta

Vpis v srednje šole

Ob koncu šolskega leta učenci od 1. do 9. razreda  zaključijo šolsko leto na neformalnem srečanju skupaj s starši in učitelji razredniki.

Govorilne ure

Izvajale se bodo vsak drugi torek v mesecu od 16.00 do 18.00 ure oziroma do zaključka skupnega dela s starši.

Skupne govorilne ure v popoldanskem času bodo potekale vsak drugi torek v mesecu:

  • od 1600 do 1700 ure za učence od 1. do 3. razreda,
  • od 1630 do 1730 ure za učence 4. in 5. razreda in
  • od 1700 do 1800 ure za učence od 6. do 9. razreda.

Občasno se lahko z razlogom od termina tudi odstopi. V teh primerih spremembo pisno najavimo staršem.

Mesec SEPT. OKT. NOV. DEC.
Datum govorilne ure 11.9.2018 9.10.2018 12.11.2018 11.12.2018

 

JAN. FEB MAR. APRIL MAJ
15.1.2019 12.2.2019 12.3.2019 9.4.2019 14.5.2019

 

V mesecu januarju 2019 bomo imeli skupne govorilne ure od 6. do 9. razreda, kjer bodo imeli starši možnost na enem mestu obiskati vse učitelje, ki njihovega otroka poučujejo.

Individualne pogovorne ure

Individualne pogovorne ure za starše izvajajo učitelji tudi v dopoldanskem času. Starši v dopoldanskem času lahko pridejo tudi k svetovalni delavki in ravnateljici.

ČAS URA PON TOR SRE ČET PET
7.30-8.15 0.

Urška Medved

Anja Medved

 

8.20-9.05 1.
9.25-10.10 2.

Mojca Ornik Ulbl

Marija Meklav

10.30-11.15 3.

Dragica Rozman

Damjan Kobale

Romana Kiseljak

Aleš Sakelšek

Tatjana Lukovnjak

Metka Kokol

Nataša Štumberger Branka Gaiser

11.20-12.05

 

 

4.

 

 

 

Irena Vesenjak Tatjana Habjanič

Mateja Draškovič

Andreja Novak

Dragica Kosi

Jožica Novak

Iztok Milošič

 

Kristina Žuran

Majda Ber

Mojca Purg

Bojana Mlakar

12. 10 -13.00 5. Tatjana Pačnik

Irena M. Goznik

Rok Marinič

Maja Majcen

Karmen Jerenko