Upravni odbor šolskega sklada je potrdil in objavil letno poročilo o delu šolskega sklada OŠ Hajdina za preteklo šolsko leto. V njem najdete povzetek vseh dejavnostih sklada ter natančen pregled vseh prihodkov in odhodkov.

Letno poročilo šolskega sklada 2016/2017

V šolskem letu 2016/2017 je šolski sklad OŠ Hajdina zbral 7.417,13 eurov. Največji delež med prihodki  zavzemajo sredstva iz prodaje starega papirja (2.410 eurov oz. 32 %), donacije podjetij (1.790 eurov oz. 24 %), donacije staršev (1.668 eurov oz. 22 %) in prodaja izdelkov na novoletnem bazarju (1.388 oz. 19 %).

Odhodki v preteklem šolskem letu so znašali 7.250 eurov. Največji delež smo porabili za nakup nove opreme v šoli in vrtcu (3.550 eurov oz. 49%), za pomoč udeležbi otrokom iz socialno ogroženih družin na izletih in ekskurzijah šole (1.253 eurov oz. 15%) ter za sofinanciranje taborov in izletov za vse otroke, s čimer se je znižal mesečni račun vsem staršem (720 eurov oz.10%).

Med dejavnostmi, ki jih je sklad financiral lahko izpostavimo šolo plavanja za šolske otroke, nakup opreme čebelarski krožek in vozičkov za krajše »sprehode« za najmlajše v vrtcu.