ZGODOVINA ŠOLSKE KNJIŽNICE


Iz šolske kronike

1875 – 77
Prvi podatki o učbenikih, izhajajoč iz pisnih virov, obstajajo že iz let 1875 – 1877.

1897
Iz šolske kronike je razvidno, da je začela knjižnica voditi gradivo že 20. februarja 1897. leta.

1883 – 84
Prvič se omenja šolska knjižnica, namenjena učiteljem.

1997
V septembru je v strokovni in mladinski knjižnici 5780 računalniško obdelanih knjig. V učbeniškem skladu pa 1683 učbenikov. Računalniška izposoja se je začela že maja istega leta.

1999  (9-letka)
V šolski knjižnici je dostop do interneta in računalnik s tiskalnikom za učence.
9-letka vključuje KIZ kot primarno usmerjenost k uporabniku (učencem in učiteljem) s ciljem, da prepoznava in zadovoljuje njegove informacijske potrebe.

 

2009 – 2010

V šolski knjižnici je skupaj strokovnega in leposlovnega gradiva 9466  izvodov, 47 strokovnih in leposlovnih revij in 8 časopisov.

50. številka Najdihojce, našega literarnega glasila, letos praznuje okroglo obletnico.

Na voljo so tudi videokasete, kasete, CD, DVD.