OSNOVNA ŠOLA HAJDINA Z ENOTO VRTEC
SEDEŽ: Sp. Hajdina 24, 2288 Hajdina
Davčna številka: SI33939314
Žiro račun: 01359-6030651748
e-MAIL: o-hajdina.mb@guest.arnes.si
Telefon: 02 / 788 – 12 – 60
Ravnateljica:  Vesna Lorber Mesarič

Telefon:  02 / 788 – 12 – 62

Elektronska pošta:   vesna.mesaric.lorber@gmail.com  

Pomočnica ravnateljice za Vrtec:  Vika Vrabl 

Telefon:  02/788-12-70

Elektronska pošta:  vika.vrabl@gmail.com  

Tajništvo:  Natalija Glažar

Telefon:  02 / 788 – 12 – 60

Elektronska pošta:   natalija.glazar@guest.arnes.siFax:  02 / 788 – 12 – 61

Elektronska pošta šole:   o-hajdina.mb@guest.arnes.si

Elektronska pošta vrtca:   vrtecnajdihojca.hajdina@gmail.com

Zbornica:  02 / 788 – 12 – 63

Knjižnica:  02 / 788 – 12 – 64

Socialna delavka:  02 / 788 – 12 – 65

Kuhinja:  02 / 788 – 12 – 66